"Улсын бүртгэлд эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн бүртгэх, түргэвчилсэн журмаар бүртгэх, хугацаа, бүртгэлийн төлбөр тогтоох, зарцуулах журам"-ын төсөлд санал авч байна.

Та саналаа 08 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр хүртэл info@mmra.gov.mn цахим хаягаар илгээнэ үү.