Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 15-наас 05-р сарын 19-ний өдрийн байдлаар)