Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 01-нээс 05-р сарын 05-ны өдрийн байдлаар)