Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжин ажиллуулах тухай зар


Тавигдах болзол, шаардлага:

• төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;

• зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;

• зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Бүрдүүлэх материал:

• Төрийн албан хаагчийн анкет;

• Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

• Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;

• Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;

• Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;

• Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;

• Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;

• Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;

• Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–аас татан авах/.

Материал хүлээн авах:

• Хугацаа: 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл

• Хүлээн авах хаяг: info@mmra.gov.mn цахим шуудангаар

• Холбоо барих утас:51-260198

Д/д

Албан тушаалын нэр

Албан тушаалын ангилал

Зарлагдах орон тоо

Удирдах албан тушаал-2

  1.  

Эм хангамжийн газрын дарга

ТЗ-3

1

  1.  

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн газрын дарга

ТЗ-3

1

Гүйцэтгэх албан тушаал- 8

  1.  

Шинэ эм, инновацийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-7

1

  1.  

Эмийн үнийн зохицуулалт, өртөг үр дүн, эдийн засгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-7

1

  1.  

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үнэ, худалдан авах ажиллагааны мэдээний сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-7

1

  1.  

Эрүүл мэндийн байгууллагын дэд бүтэц, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн судалгааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-7

1

  1.  

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн (Удирдлагын зөвлөл)

ТЗ-7

1

  1.  

Булган, Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч

ТЗ-7

1

  1.  

 Дундговь, Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч

ТЗ-7

1

  1.  

Өвөрхангай, Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч

ТЗ-7

1