ДЭМБ-ЫН ГАЗАР ДУНДЫН ТЭНГИСИЙН ЗҮҮН ЭРГИЙН БҮС НУТАГТ СТАНДАРТЫН БУС “METHOTREX TM 50MG” ЭМИЙГ ИЛРҮҮЛЛЭЭ

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгуулагын газар дундын тэнгисийн зүүн эргийн бүсийн хоёр улсад (Йемен, Ливан) стандартын бус “METHOTREX TM 50mg (метотрексат) эмийг илрүүлсэн талаар №8/2022 дугаартай сэрэмжлүүлэг ДЭМБ гаргасан байна. Метотрексат нь ДЭМБ-ын зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад багтсан бөгөөд хорт хавдар, аутоиммун өвчнийг эмчлэхэд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм.

Энэ эмийг хэрэглэсэн хүүхдэд гаж нөлөө илэрсний дараа Йемен, Ливан улсын эрүүл мэндийн холбогдох байгууллагууд уг эмэнд микробиологийн шинжилгээ хийж үзэхэд Pseudomonas aeruginosa эерэг гарсан байна. Pseudomonas aeruginosa-аар үүсгэгдсэн цусаар дамжих халдвар нь үхэлд хүргэх ноцтой эрсдэлтэй.

Уг эмийн үйлдвэрлэгч болох БНЭУ-ын CELON Laboratories Pvt Ltd нь ДЭМБ-д тухайн бүтээгдэхүүний цувралын дугаар, үйлдвэрлэсэн огноо, хүчинтэй хугацаа нь үйлдвэрлэлийн дотоод бүртгэлтэй тохирч байгаа талаар мэдэгдээд одоогийн байдлаар сэжигтэй бүтээгдэхүүний дээжийг өөрсдийн баталгаажуулах шинжилгээнд хамруулаагүй байна гэжээ.

Сэрэмжлүүлэгт дурьдсан уг цувралын дугаартай бүтээгдэхүүн нь зөвхөн Энэтхэг улсын зах зээл дээр гарах зөвшөөрөлтэй бөгөөд Йемен, Ливан улсад худалдаалагдаж байгаа MTI2102BAQ цувралын дугаартай METHOTREX TM 50мг тарилгын уусмалыг зохицуулалттай нийлүүлэлтийн сүлжээнээс гадуур худалдаалагдсан тул үйлдвэрлэгч нь эдгээр зах зээлд зориулагдаагүй бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг батлах боломжгүй байна гэжээ. Монгол улсын эмийн бүртгэлд Энэтхэг улсын “CELON Laboratories Pvt Ltd” үйлдвэрлэгчийн “Метотрекс” 50мг тарилгын уусмал бүртгэгдээгүй байна.

Харин манай улсад БНЭУ-ийн “United Biotech (P) LTD” үйлдвэрлэгчийн Юнитрексат 50, БНСУ -ын “Hankook Korus Pharm Co.,Ltd”, “Korea United Pharm Inc” үйлдвэрлэгчийн Меторекс 2.5мг, Юнитрексат 50мг, Кипр улсын “Remedica Ltd“ үйлдвэрлэгчийн “Метотрексат 2,5” эм тус тус бүртгэлтэй байна.

Зөвлөмж

• ДЭМБ-аас дээрх бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гарах зөвшөөрөлтэй болон хууль бусаар зах зээлд дамжуулан бусад улс орон эсвэл бүс нутагт тараасан байж болзошгүй талаар анхааруулж, эдгээр бүтээгдэхүүнийг улс орон, бүс нутгуудын нийлүүлэлтийн сүлжээ болон хууль бус зах зээлд хяналт шалгалтыг сайжруулах;

• Хэрвээ эдгээр стандартын бус эм тухайн улсад илэрсэн тохиолдолд үндэсний зохицуулах байгууллагууд ДЭМБ -д нэн даруй мэдэгдэх;

• Үйлдвэрлэгчид эцсийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргахын өмнө нянгийн бохирдол байгаа эсэхийг шалгах;

• Бүх эмийн бүтээгдэхүүн зөвшөөрөгдсөн/тусгай зөвшөөрөлтэй ханган нийлүүлэгчдээс нийлүүлэгдэх;

• Хэрэв танд эдгээр эм байгаа бол тэдгээрийг хэрэглэхийг зогсоох;

• Хэрэв та эсвэл таны таньдаг хэн нэгэн эдгээр бүтээгдэхүүнийг хэрэглэсэн эсвэл хэрэглэсний дараа ямар нэгэн гаж нөлөө илэрсэн бол мэргэжлийн эмчид хандан яаралтай эмнэлгийн тусламж авахыг тус тус зөвлөж байна.

Дээрх сэрэмжлүүлэгт дурдсан эм зах зээлд худалдаалагдаж байвал мэдээллийг ЭЭХХЗГ-ын Эмийн аюулгүй байдал,тандалт судалгааны газарт ирүүлнэ үү.

ДЭМБ-н сэрэмжлүүлэг №8/2022, стандартын бус бүтээгдэхүүний мэдээлэл:

Бүтээгдэхүүний нэр

МethotrexTM 50mg

Найрлага

Метотрексат 50мг/2мл

Үйлдвэрлэгч

Celon laboratories, Pvt Ltd- Telagana state, India

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

RMPL Pharma LLP- Mumbai

Цувралын дугаар

MTI2102BAQ

Үйлдвэрлэссэн огноо

2021.01

Хүчинтэй хугацаа

2022.12

Илэрсэн байдал