Чанарын хяналтын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн товч тайлан