"ФАРМАКОПЕЙН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ”, “ФАРМАКОПЕЙ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ, ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.

ФАРМАКОПЕЙН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ”, “ФАРМАКОПЕЙ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ, ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.

Та саналаа ЭЭХХЗГ-т албан бичгээр болон b.khishigjargal@mmra.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.