Эм шинжлэх лабораторийн албан хаагчид сургалтад хамрагдлаа

2022 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 10 дугаар сарын 28-ны өдөр Эм шинжлэх лабораторийн албан хаагчдад "Өндөр идэвхт шингэний хроматографийн багажит шинжилгээний үед тулгардаг асуудал"-ын талаар Биологийн ухааны доктор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан А.Баянмөнх сургалт хийлээ.