“Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийг хүчилтөрөгчийн үйлдвэр, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн, аюулгүй ажиллагааг хангах засвар үйлчилгээний чиглэлээр ажлын байран дээр чадавхжуулах” ажлын ТАЙЛАН