Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 10 дугаар жагсаалтыг боловсруулахад санал авч байна