Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх заавар

Тусгай зөвшөөрлийн баримт бичгийн бүрдлийг хүлээж авах хяналтын хуудсанд өөрчлөлт орлоо.

Та Татвар төлөгчдийн цахим систем iTAX (itax.mfa.mn) нэвтэрч, дараах системийн дагуу Улсын бүртгэлийн хураамжаа төлснөөр үйлчилгээ авахад хялбар болж байна.

iTAX-Татвар төлөгчийн цахим систем рүү орно


Төлбөрийн даалгавар үүсгэх гэсэн цонхыг сонгож Үргэлжлүүлэх товчийг дарна

Улсын тэмдэгтийн хураамж цэсийг сонгоно

Зааврын дагуу бөглөж Үүсгэх сонголтыг дарна

Жишээ хувилбар

Төлөх товчийг дарсны дараа "Төлөх хэлбэр" гарч ирэх бөгөөд та өөрт тохирсон сонголтыг сонгох боломжтой