Фармакопей хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай