Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) батламж олгох тухай журам