Хуурамч Комирнэти (Pfizer BioNtech) вакцин

Хуурамч Комирнэти (Pfizer BioNtech) вакцин

WHO, Medical Product Alert N°6/2021: Falsified Pfizer BioNtech vaccine

Иран улс 2021 оны 10 дугаар сард хуурамч Комирнэти вакцин илэрсэн талаар Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагад мэдээлсэн байна. Хуурамч вакцин нь Иран улсын дархлаажуулалтын хөтөлбөрөөс гадуур нийлүүлэгдсэн бөгөөд үйлдвэрлэгчээс түүнийг хуурамчаар үйлдвэрлэсэн болохыг баталсан.

Сэрэмжлүүлэгт багтсан хуурамч бүтээгдэхүүний мэдээлэл:

Бүтээгдэхүүний нэр

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

Үйлдвэрлэгч

Pfizer

Цувралын дугаар

EH9899

Хүчинтэй хугацаа

09/2021

Хаяг шошгын мэдээлэл

Англи хэл дээр

Нийлүүлсэн улс

Иран (Исламын бүгд найрамдах)

Тайлбар: Хуурамч Комирнэти вакцины шошгон дээрх хүчинтэй хугацаа (09/2021) нь жинхэнэ EH9899 цувралын дугаартай вакцинаас зөрүүтэй бөгөөд хаяг шошгыг алдаатай, хуурамчаар үйлдсэн байна.

EH9899 цувралын дугаартай хуурамч вакцин