Эмийн хэрэглэх зааврыг баталгаажуулахад бүрдүүлэх материалИмпортын эмийн хэрэглэх зааврыг баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал

1. Албан бичиг

2. Импортын эмийн хэрэглэх зааврын эх хэл дээрх хувь

3. Орчуулсан орчуулга-2%


Үндэсний үйлдвэрийн эмийн хэрэглэх заавар баталгаажуулахад бүртгүүлэх материал

1. Албан бичиг

2. Мэдээлэл авсан эх сурвалжийн материал

3. Хэрэглэх эмийн заавар-2%


Эмийн хэрэглэх зааврын өөрчлөлтийг баталгаажуулахад бүрдүүлэх материал

1. Албан бичиг

2. Хуучин баталгаажуулсан эмийн эх хэл дээрх хуулбар

3. Шинээр өөрчлөлт орсон эмийн эх хэл дээрх хуулбар

4. Хуучин баталгаажуулсан эмийн гарын үсэгтэй (эсвэл тамгатай) зааврын хуулбар

5. Шинээр өөрчлөлт орсон эмийн орчуулсан орчуулга- 2% 

6. Доорх хүснэгтийн дагуу өөрчлөлт орсон хэсгийг оруулан ирүүлэх