Тендерийн урилга /2021.05.25/

Үнийн санал авах тухай:
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын даргын А/75 тоот тушаалын дагуу тус байгууллагад шаардлагатай цахилгаан хэрэгслийг худалдан авах шийдвэр гарсан тул битүүмжилсэн хэлбэрээр үнийн санал авах урилгыг хүргүүлж байна.
Материал хүлээн авах, нээх: 2021 оны 5 дугаар сарын 31-ний 10:00 цаг хүртэл цаасаар үнийн саналыг хүлээн авч, 10:15 цагт Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын хурлын танхимд нээлт хийнэ. /10:00 цагаас хойш ирсэн үнийн саналыг хүлээн авахгүй, үнийн саналыг нээхгүй/
Хаяг: Улаанбаатар хот, UBH center, Энхтайваны өргөн чөлөө, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 8 дугаар давхар, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар.
Хавсралт ... хуудастай.
Үүнд:
1. Тоо хэмжээ
2. Техникийн тодорхойлолт
3. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь
Үнийн саналын хамт дараах материалуудыг ирүүлэх.
Үүнд:
1. Тендерийн үнэ ирүүлэх – үнийн санал жишиг маягтын дагуу ирүүлэх
2. Үнийн хуваарь баталгаажуулж ирүүлэх
3. Барааны жагсаалт, нийлүүлэлтийн хуваарь баталгаажуулж ирүүлэх
4. Санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг, харьцуулан ирүүлэх
5. Аж ахуйн нэгжийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар ирүүлэх
6. 2020 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх
7. Барааг эцсийн цэг хүртэл өөрийн агуулахад хадгалах тухай албан тоотыг ирүүлэх
8. Баталгаат засварын хуудас
9. Татварын тодорхойлолт
10. 2020 оны бараа нийлүүлж байсан гэрээ акт ирүүлэх
11. Дээрх материалыг ирүүлээгүй нь үнийн саналаас татгалзах үндэслэл болно
2021.05.31 -ний 10:00 цагаас өмнө битүүмжилсэн хэлбэрээр хүлээн авна, 10.00 цагаас хойш ирүүлсэн үнийн саналыг хүлээн авахгүй, нээхгүй.
Тендерийн баримт бичгийг цаасаар гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр иж бүрдлээр нь 50,000.0 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно.
Төлбөрийг: Төрийн сан ЭЭХХЗГазар- 100900020092
Цахим хаяг: tsedewbayarmaa@gmail.com
Утасны дугаар: 51-260182, 88110785