Эмийн хяналтын лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын дарга Б.Цэцэгсайхан, тус газрын Эм шинжлэх лабораторийн эрхлэгч Ш. Энхзаяа нар Эмийн хяналтын лабораторид ажиллалаа. Энэ үеэр лабораторийн тоног, төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа, урвалж бодис, өсгөвөрийн нөөц, эмийн дээжүүдийн шинжилгээ, хадгалалтын горим, мөн шинжээчдийн ажиллах орчин, нөхцөл зэрэгтэй танилцсан юм.
МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн Эмийн хяналтын лаборатори нь шинжлэх ухааны дэвшилтэт аргуудыг ашиглан эмийн хими, микробиологи, эм зүйн шинжилгээг гүйцэтгэх замаар эмийн чанарын баталгааг гаргаж, хүн амыг чанартай, аюулгүй, эмчилгээний өндөр үр дүнтэй эмээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэгтэй.