Ил тод байдал

Ил тод байдал

Орон тооны бус шинжээчийн сонгон шалгаруулалтад урьж байна

2021.10.04905

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/295 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг бүртгэх журам”, 2021 оны 08 сарын 19-ний А/528 дугаар тушаалаар батлагдсан Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын илрүүлэх оношлуу ...

Ил тод байдал

УРИЛГА

2021.08.02691

УРИЛГАТус байгууллагад сайн дурын үндсэн дээр олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх иргэн, Төрийн бус байгууллагуудыг урьж байна. Тавигдах шаардлага: 1.Сайн дурын үндсэн дээр олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх хүсэл сонирхолтой байх, 2.Байгууллагын үйл ...

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв